Tom Pihl

Tom om Tom

Jag blev intresserad av hur och vad vi ser, inte bara rent fysiskt, utan också, hur ljus, färg och form påverkar oss, efter jag läst att så mycket som 90% av våra intryck kommer från information vi får genom synen. 
Mycket av människans synrespons och funktion är förbluffande likartad. Det finns en del olikheter, som främst verkar vara kopplade till omgivande miljö, men det var just den globala och historiska likheten i den fysiska upplevelsen som fångade mitt intresse.
Under mina studier inom detta ämne dök det naturligtvis upp en del frågor, bl.a:
-Om nu alla ser på samma sätt varför upplever vi inte samma saker?  
-Kan jag själv välja vad som ska påverka mitt liv eller är det genetiskt styrt?
-Hur påverkas känslorna av informationen från synen och hur kan jag synliggöra dessa olika intryck?

Dessa funderingar, har under årens lopp, blivit till vad jag kallar, en konstnärlig själ-biografisk berättelse.

Tom deltar med verket ”Början: evalation VII”

Verket belyser tidens cykel genom historien, nuet och framtiden. Ett samspel genom periodiska intervaller med upprepande formförlopp. I en ny början återkommer allt, och allt återkommer i den nya början.

Länk till hemsida: https://www.tompihl.se/

 


Kristina Schultz och Johan Lindberg

Deltar med verket ”Artminnesbanken”.

Kristina Schultz och Johan Lindberg arbetar som formgivare och låter processen leda vägen oavsett om det är föremål, installationer eller koncept som gestaltas. Med stort intresse för människan och hennes relationer till både omgivning och ägodelar ställer de fler frågor än vad de ger svar. De är utbildade på bland annat Konstfack, Beckmans och Design Academy Eindhoven och har arbetat tillsammans sedan 2012.
För utställningen på Kalk Gallery uppförs ett verk kopplat det sjätte massutdöendet.

Länk: https://www.instagram.com/schultzlindberg

Annika Rehn

Annika Rehn

Deltar med verket ”Flockmentalitet”.

Min konst handlar om att undersöka och synliggöra mänskliga beteenden. Vilka är vi? Vad har vi för behov? Hur relaterar vi till varandra och vår omvärld?
Vi tror oss vara civiliserade, men inte sällan kommer primitiva, ja rentav djuriska, sidor fram i mötet med andra. Ibland blir våra beteenden tragiska, ibland komiska. Där vill jag söka.
I verket Flockmentalitet tittar jag närmare på människan som gruppvarelse. När det gäller en grupp finns det två sidor: Å ena sidan ger gruppen trygghet – vi blir starka tillsammans och kan skapa fantastiska samhällen – å andra sidan innebär gruppen att någon lämnas utanför och att vi riskerar att ta gruppens åsikter för givna, att vi slutar tänka själva.
Mitt verk består av 25 surikater, ett litet däggdjur som lever i södra Afrika. Surikaterna är gjorda i stengodslera och utplacerade på olika platser i parken. Vem är ledare? Vilka är utbrytare? Vilka följer bara med?

Länk till hemsida: https://annikarehn.se/

Kort om Jan

Bildlärare utbildad i Umeå

Munka-ljungby Fhs konst

Edelviks Fhs konst

Jag målar, tecknar och gör ”föremål”.

Ett genomgående motiv och tema i mitt skapande är ankor.

Deltar med verken ”Ankvarning” och ”Gräsand”

Länk till Instagram: https://www.instagram.com/janantreski/

Jasmine Cederqvist

Deltar med verket ”TOUCH”
Platsspecifik installation, inklusive video

En installation om ekologiska sammanhang, relationer och kommunikation bortom det mänskliga språket.

Ekologins djupaste dimensioner handlar om relationer och interaktioner mellan levande organismer samt mellan dem och den oorganiska miljön.

Världen och mänskligheten står inför enorma utmaningar angående hur vi kan förverkliga en hållbar framtid. Hur vi tolkar det vi kallar natur, landskap och levande organismer, påverkar vår relation till dem och därmed våra handlingar.

Vi behöver förändra vårt perspektiv - från att se naturen som någonting där ute, frånkopplad från människan, till en förståelse för att allt levande är djupt sammankopplade i en komplex väv av relationer. Naturen är inte något utanför oss, vi är en del av den - vi är natur.

Länk till hemsida: https://www.jasminecederqvist.se/

Jackie K Persson

I am a born and raised Chicagoan. I enjoyed working as a technical illustrator for manuals in machinery for over 20 years until the computer industry obsoleted that career. I spent free time in both my childhood and adult life learning and playing with the arts. In 1999, we moved to Sweden. 

 I believe art is discipline, responsibility, and taking the freedom to imagine outside of the "normal" borders. I like experimenting and taking risks with different mediums. I allow unplanned things to happen as I work. 

Jackie deltar med verken Kvinna samt Hästhuvud

Länk till hemsida: https://www.jackiekpart.com/

Ida Bentinger

”At present I am focusing on the aspects of art that tell stories of the human nature and human history. Stories that refuse to give a straight answer, solution or ending. It sparks the imagination and understanding of human feelings. To tell stories like this, I choose not to restrict myself to a certain material or media. Instead I have deliberately used several different techniques and ventured into a range of different media. I am also interested in the magic of craft and my inherent need to use my creativity to define my culture.”

Länk till hemsida: https://idabentinger.com/